محقق فرا دکترای دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: استفاده از رنگ‌های مصنوعی بویژه در صنعت نساجی و ورود پساب‌های حاوی رنگ‌های سمی به سیستم‌های آبی، به عنوان تهدیدی زیست محیطی شناخته می‌شود. روش‌های مختلفی مثل حذف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای جداسازی رنگ از فاضلاب بررسی شده است. در میان آن‌ها، حذف رنگ توسط فناوری جذب، با مزیت‌هایی همچون راندمان بالا، توجیه اقتصادی و سادگی عملکرد به عنوان یکی از روش‌های رقابتی در میان سایر روش‌ها معرفی می‌شود.

 

وی افزود: در این کار تحقیقاتی، نانوساختارهایی سنتز شده‌ و قابلیت آن‌ها در حذف آلاینده‌های رنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

به گفته‌ی معصومی، مواد متخلخل سه بعدی فلز - آلی (MOFs)، دسته‌ی جدیدی از مواد هستند که به دلیل پتانسیل‌های بالقوه‌ی وابسته به ساختار، همانند توانایی ذخیره و جداسازی گاز، تبادل یونی، عملکرد کاتالیستی و دارورسانی در بسیاری از زمینه‌ها قابل کاربرد هستند. به تازگی، این مواد به دلیل وجود کانال‌ها و حفره‌های منظم و یک شکل در ابعاد نانومتری، به عنوان مواد جاذب در حذف ترکیبات خطرناک به کار گرفته شده‌اند.

 

محقق طرح تصریح کرد: ما در این طرح، چارچوب‌ها‌ی فلز-آلی متخلخلی تولید کرده‌ایم که برای حذف رنگ کنگورد که یک آلاینده‌ی موجود در پساب‌های صنعتی بویژه صنایع نساجی است، بکار رفته است. کنگورد یک رنگ سنتزی و سمی است که باعث ایجاد سرطان در انسان می‌شود. این رنگ در آب قابل حل بوده و محلول کلوئیدی قرمز رنگی تولید می‌کند.

 

معصومی گفت: به دلیل سادگی فرایند سنتز، امکان تولید این چارچوب‌ها در مقیاس صنعتی میسر بوده و در صورت استفاده‌ی عملی از این ترکیب و یا مشابه‌های بهبود یافته‌ی آن‌ها، امکان تصفیه‌ی پساب‌های صنعتی را فراهم خواهد کرد. از طرفی با توجه به جذب مقادیر بالایی از آلاینده در مدت زمان کوتاه به کمک این دستاورد، آلودگی‌های زیست محیطی کاهش خواهد یافت.

 

معصومی در ادامه خاطرنشان کرد: این ساختارها به کمک روش‌های مختلفی قابل تولید هستند. یکی از این روش‌ها، فرایند مکانوشیمیایی است که جایگزین بسیار مناسبی برای واکنش‌های شامل محلول‌هاست. این روش سنتز کارآمد و سریع شامل انجام واکنش‌ها با استفاده از نیروی مکانیکی است. در این کار ما از این روش سنتز استفاده کردیم.

 

وی افزود: مواد متخلخل سه بعدی می‌توانند با انتخاب لیگاندهای آلی و یک ساختار معدنی مناسب ساخته شوند. ما برای ساخت این جاذب از لیگاندهای آلی و فلز کادمیم، دو چارچوب جدید با نام‌های TMU-8 و TMU-9 سنتز کرده‌ایم. این جاذب‌ها به وسیله‌ی بلورنگاری اشعه‌ی x‌ تعیین ساختار شده‌اند.

 

برای مطالعه بیشتر این مقاله را بخوانید: رنگدانه ها در صنایع غذایی + کاربردها در خوراکی ها