آلژینات نمک سدیم اسید آلژینیک یا صمغی است که از یک جلبک دریائی به دست می‌آید. این صمغ در آب سرد و گرم قابل‌حل است و محلول‌هائی با لزجت متفاوت ایجاد می‌کند. در واکنش با نمک‌های کلسیم یا اسیدها ژل‌هائی غیرقابل برگشت تشکیل می‌دهد. این صمغ خواص سفت‌کنندگی ، اتصال دهندگی و تشکیل ژل دارد و آن را به ژل‌های دسری ، سُس‌ها ، پودینگ‌ها  ، بستنی و غیره می‌افزایند.

 

در صنایع غذایی برای افزایش ویسکوزیته محصولات بکار میرود و ژل آن تا دمای 150 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دارد.

 

همچنین این صمغ به عنوان لفاف خوراکی برخی از غذاهای فرآوری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در محدوده PH بین 4 تا 10 توانایی تشکیل ژل دارد.