یوسف رضایی کلج مجری طرح در گفتگو با مهر گفت: در این پروژه تاثیر حدف هورمون "اتیلن" با استفاده از نانو زئولیتهای پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم بر خصوصیات کیفی و عمر "انبارمانی" میوه و سبزیجات در دروه پس از برداشت مورد بررسی قرار گرفت. در این پروژه سعی شد تا روشی ارائه شود تا میزان هورمون "اتیلن" را در میوه ها و سبزیجات پس از برداشت کاهش دهیم تا عمر انبار مانی محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه نانو زئولیتها دارای منافذی در ابعاد نانویی هستند، افزود: از این رو از پرمنگنات پتاسیم برای ایجاد سطح مناسب در زئولیتها استفاده شد. این امر سبب می شود که عمر میوه و سبزیجات در انبارها و سردخانه ها چندین برابر شود.

رضایی، پرمنگنات پتاسیم را از مواد جاذب هورمون "اتیلن" دانست و اظهار داشت: این هورمون ماده موثر در پیری میوه و سبزیجات پس از برداشت است. به عبارت دیگر به محض جدا شدن میوه از بوته، هورمون اتیلن شروع به ترشح می کند و باعث رسیدگی، پیری و زوال میوه می شود. پرمنگنات پتاسیم ماده ای است که با جذب این هورمون رسیدگی و پیری میوه را به تاخیر می اندازد.

وی به مزیتهای این روش اشاره کرد و ادامه داد: پرمنگنات پتاسیم با جذب هورمون اتیلن نگهداری میوه را در انبارها یک تا 5/1 ماه افزایش می دهد.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این روش بر روی "سیب" اجرایی شده است به مهر گفت: نتایج این تحقیق نشان داد که با کاربردی کردن این روش می توان بازار رسانی میوه "سیب" را دو ماه افزایش داد ولی در محصولاتی چون "کیوی" و "موز" که میزان هورمون اتیلن در آنها بیشتر است با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.

رضایی در خصوص دلایل استفاده از نانو ذرات زئولیت در این پروژه گفت: نانو زئولیتها یک ماده بی اثر است ولی از سوی دیگر به دلیل دارا بودن منافذی در ابعاد نانو برای پرکردن آن به راحتی می توانیم بدون اثر اختلاط دو ماده شیمیایی، پرمنگنات را به داخل منافذ آن رسوب دهیم.

وی از کاربردی شدن این روش بر روی کاهو و کلم خبر داد و در این باره توضیح داد: وقتی کاهو برش داده می شود صمغی ترشح می شود که در مجاورت هوا اکسید می شود. این امر منجر به ایجاد حلقه های قهوه ای رنگ می شود که به آن پدیده قهوه ای شدگی کاهو می گویند. در این پروژه با استفاده از نانو جاذب پرمنگنات موفق شدیم از پیری و قهوه ای شدگی این دو محصول جلوگیری کنیم.

رضایی تاکید کرد: در حال حاضر این روش در برخی از سردخانه های شهرهای شمالی و کرج کاربردی شده است.