بعضی از خصوصیات قابل ملاحظه محصول عبارتند از: قیمت، خصوصیت جابه‌جایی (نقطه انجماد و سرعت هوادهی مخلوط)، عطر و قوام، بافت، ارزش غذایی و رنگ و مطلوبیت کلی محصول غذایی. در یک فرمول مناسب و پیشرفته برای برآوردن موارد مخصوص عوامل زیادی را باید مورد توجه قرار داد این عوامل شامل تقاضای مصرف کننده از نظر عطر و طعم، قوام، بافت ورنگ محصول نهایی است. عطر و طعم می‌تواند طبیعی باشد و یا اینکه با عطر و طعم مصنوعی تشدید شده باشد یا نرم و جویدنی یا سفت و دارای بافت ریز باشد. سایر موارد شامل استاندارد مناسب، ترکیبات، نحوه رقابت، روش تولید، قابلیت دسترسی، قیمت مواد اولیه و ظرفیت تولید است.در حال حاضر طیف وسیعی از مواد اولیه مختلف که از منابع مختلفی به دست می‌آید وجود دارد که نقش مهمی در کیفیت به دست آمده دارد.