(97/09/27)

#ژلاتین ماده اصلی ژله از پروتئین حیوانی درست شده که علاوه بر پر کردن صورت خاصیت ضد پوکی استخوانی دارند .