بی کربنات آمونیوم یا آمونیاک پودری با فرمول مولکولی (CH5NO3 یا NH4HCO3) و شکل جامد بلوری سفید دارای بو آمونیاک است. در آب حل می شود. به عنوان بلورهای مونوکلینیکی سفید یا بلورهای ارتوآمبیک محلول در آب است، اما در اتانول، دی سولفید کربن و آمونیاک متمرکز نامحلول است.

برای مطالعه انواع بی کربنات ها این مقاله را مطالعه کنید.

بی کربنات آمونیوم (که معمولا به نام کربنات هیدروژن آمونیوم شناخته می شود) یک ترکیب غیر معدنی ساده است. بی کربنات آمونیوم یک معرف معمول برای روش های صنعتی و تحقیقاتی است.

این ماده در محلول فرار می کند و آمونیاک و CO2 را آزاد می کند. این ویژگی باعث می شود بی کربنات آمونیوم یک بافر خوب برای برنامه های کاربردی مانند لیتوفیزیک و لیزر جذب ماتریکس باشد. بی کربنات آمونیوم برای هضم ژل در پروتئین ها با استفاده از تریپسین و در تجزیه و تحلیل طیف سنجی جرمی پروتئین ها استفاده می شود.

بی کربنات آمونیوم به عنوان یک پودر پخت، در برخی از برنامه های کاربردی برای پردازش مواد غذایی، در شربت سرفه و به عنوان آنتی اسیدها استفاده می شود. همچنین در آزمایشگاه های شیمیایی به عنوان کود، pH بافر و واکنش، همچنین در صنعت، آن را در تولید رنگ، دارو، کاتالیزور، سرامیک، مقاوم در برابر آتش، پلاستیک و محصولات دیگر استفاده می شود.

کمبود این ماده به عنوان یک کود ناپایدار شیمیایی آن است. پس از افزودن اصلاح کننده کریستال، کریستال بی کربنات آمونیوم بزرگ می شود و میزان آب کاهش می یابد و پدیده ای را که به راحتی تحت تجزیه و قرار می گیرد کاهش می دهد.

بی کربنات آمونیوم یکی از محصولات صنعتی کودهای نیتروژنی است که از انواع عمده گیاهان کود نیتروژنی در چین هستند و یکی از محصولات تصفیه شده کوره کک در کارخانه های تولید کک است.

آمونیاک متمرکز به عنوان مواد اولیه برای واکنش با دی اکسید کربن جهت تولید بلورهای بی کربنات آمونیوم با فیلتر کردن گریز از مرکز برای تولید محصولات بی کربنات آمونیوم آمونیاک تولید می شود. برای ساخت ترکیبات آمونیوم دیگر، در پردازش مواد غذایی و برای کاربردهای دیگر استفاده می شود.