تری پلی فسفات سدیم که به اختصار (STPP) هم نامیده می شود یک پلیمر معدنی  چند وجهی است که بطور گسترده در صنایع شیمیایی مختلف از جمله در صنایع شوینده،نوع خوراکی آن در صنعت غذایی به عنوان نگهدارنده و … استفاده می شود. این پلیمر ماده اولیه بسیار مهم برای پاک کننده ها به حساب می آید.فرمول شیمیایی تری پلی فسفات سدیم Na5P3O10   می باشد.این ماده پودر سفیدی است که به نام های سدیم تری پلی فسفات و پنتا سدیم تری فسفات  و STPP  هم خوانده می شود. این ماده نمک پلی فسفات پنج آنیون است. این ماده در اب محلول می باشد . ودر دمای محیط 25 درجه حدودا 14/5 گرم در لیتر در آب حل می شود. میزان سمیت آن بسیار ناچیز بوده ودر دمای محیط پایدار است اما در دمای 100 درجه سانتی گراد به پیروفسفات و فسفات تجزیه می شود.

 ✳️کاربردهای تری پلی فسفات سدیم:

علاوه بر استفاده در صنایع شوینده ، کاشی سازی ، آب و تصفیه آب ، نساجی ، صنایع غذایی  نیز استفاده می شود.  سدیم تری پلی فسفات دو گرید  صنعتی و خوراکی  با ویژگی های متفاوت وجود دارد. از تری پلی فسفات سدیم خوراکی  به عنوان نگهدارنده مواد غذایی در صنایع آبمیوه ، صنایع کنسرو سازی ، صنایع لبنی و فرآورده های سویا و… استفاده می شود. همچنین از این ماده به عنوان پایدار کننده موادغذایی جایگزین مناسبی برای نیتریت سدیم می باشد.
 در صنایع کاشی و سرامیک به عنوان روانساز و به عنوان ماده ای برای جلوگیری از لخته شدن استفاده می شود.  در صنعت نساجی از تری پلی فسفات سدیم برای عامل پایدار کننده و نرم کننده ثانویه استفاده می شود.  در بویلر ها از تری پلی فسفات سدیم به عنوان نرم کننده آب خوراک و جلوگیری از رسوب یون های کربنات کلسیم و منیزیم برروی جداره های بویلر و عامل توقیف کننده و بازدارنده واکنش های شیمیایی در واکنش های آلی و معدنی می شود.