دی کلسیم فسفات و یا به اختصار DCP محصول ماده شیمیایی )نمک( با فرمول مولکولی CaHPO4.2H2O می باشد که این ماده به همراه دو مولکول آب درون مولکولی است.
نمک دی کلسیم فسفات از واکنش اسید فسفریک با کربنات کلسیم تهیه می شود. این نمک حاوی دو عنصر حیاتی فسفر و کلسیم برای دام و طیور است که در ساخت و ساز سیستم حیوانات نقش اساسی را بازی می کند.
شکل ظاهری این نمک به شکل گرانول است که در جیره غذایی دام و طیور به صورت افزودنی اضافه و به صورت دان جهت خوراک دام و طیور مصرف می گردد.از آنجایی که میزان احتياج طيور به این نوع ماده غذایی با نژاد، نوع تولید، سن و غیره متغیر می باشد، به همین دلیل نمی توان به میزان كاملاً دقیقی از مصرف دی كلسيم فسفات اشاره نمود، اما برای مرغ های گوشتی به طور متوسط 12 کیلوگرم در تن جیره در نظر گرفته می شود ولی برای مرغ های تخمگذار اين میزان بیشتر است.

 

خرید اسید سدیم پیروفسفات