پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم الیاف پلی استری چند منظوره را تولید کردند که دارای کاربردهایی در حوزه پزشکی است و فرآیند تولید آن آلودگی های زیست محیطی ندارد.

دکتر تینا حریفی، مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار فناوری ایسنا، با تاکید بر اهمیت پارچه هایی با چندین خاصیت در صنعت نساجی گفت: در این زمینه مطالعاتی را برای این منظور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی کردیم.
وی با بیان اینکه این مطالعات در قالب پایان نامه دکتری با عنوان "سنتز و پایدار سازی نانو کامپوزیت  هایTio2-AG:FE برای تهیه چندمنظوره پارچه های پلی استری اجرا شده است، افزود: در این مطالعات تلاش شد تا خاصیت فتوکاتالستی را برای تهیه پارچه هایی با خصوصیات چند منظوره بهبود دهیم.
حریفی، با اشاره به مزایای نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم خاطر نشان کرد: علی رغم کاربردهای فراوان این نوع نانو ذرات، محدودیت هایی برای استفاده از آن وجود داشته و تلاش برای کاهش این محدودیت ها ادامه دارد. بر همین اساس اقدام به تولید نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم-اکسید آهن و نقره (Tio2-AG:FE) کرده و سپس این نانو ذرات را به روش های مختلف بر روی کالای پلی استری سنتز کردیم.

enlightenedخرید نانو تیتان


مجری طرح به بیان دلایل استفاده از این نانو ذرات در این طرح پرداخت و در این باره توضیح داد: نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ویژگی خود تمیز شوندگی ...