کاربرد نانومواد در حذف رنگ فاضلاب‌ها، در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای را به خود معطوف داشته‌است. در این مقاله، پیشرفت‌های اخیر در استفاده از نانومواد برای جذب رنگ‌ها از فاضلاب مورد تأکید قرار گرفته‌است. مکانیزم‌های جذب خاص و پیشرفت‌های اخیر، به‌ویژه در افزایش ظرفیت جذب و کاهش میزان سمیت فاضلاب، برای هر یک از نانومواد مورد بحث قرار گرفته‌است. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهند که از نانومواد می‌توان به‌طور مؤثر جهت تصفیه رنگ فاضلاب‌ها استفاده کرد؛ به‌خصوص نانوکیتوزان، از پتانسیل بالایی برای کاربردهای تجاری برخوردار است. پایداری، عدم‌سمیت و ارزان‌قیمت‌بودن این نانوماده، سبب عملکرد عالی آن در فرایند جذب می‌شود. به‌کارگیری نانومواد برای مصارف مختلف، در سال‌های اخیر به‌سرعت توسعه یافته‌است. اما با این وجود، این فناوری تا رسیدن به هدف نهایی تجاری‌سازی خود، راه درازی در پیش دارد. دیگر زمینه‌ها نظیر روش‌های احیا و تصفیه رنگ‌های نساجی تجاری از فاضلاب، فعلاً به‌طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته‌است.

برای مطالعه بیشتر این مقاله را بخوانید: رنگدانه ها در صنایع غذایی + کاربردها در خوراکی ها