قند اینورت که مخلوطی از قند های گلوکزی ، ساکروزی و فروکتوزی با درصد های مختلف  میباشد . گاها"به شربت اینورت عسل مصنوعی نیز گفته میشود .

قند اینورت را از هیدرولیز ساکاروز و تبدیل آن به گلوکز و فروکتوز بدست می آورند همانطور که میدانیم ساکاروز قندی راست گرد است که پس از هیدرولیز چپ گرد میشود از اینرو نام این محصول را قند اینورت نهاده اند .

گلوکز + فروکتوز=آب + ساکاروز

قند مایع اینورت به دو روش در صنعت تولید میشود

۱- به روش اسیدی

۲- به روش آنزیمی

خصوصیات قند مایع اینورت عبارتند از :

شیرینی مطلوبنگهداری رطوبت و تازه نگهداشتن محصولجاذب الرطوبه بودن و در نتیجه در محصولاتی مانند کیک و کلوچه نرمی مطلوبی را ایجاد میکند بخصوص اگر چربی محصول پائین باشد .به حداقل رساندن کریسالیزاسیون که از این خاصیت شربت اینورت در تولید انواع آبنبات ها و خامه تزئینی استفاده میشودافزایش طعم کاهش aw  در محصولافزایش رنگ چرا که شربت اینورت تمایل زیادی برای شرکت در واکنش میلارد دارد .

کاربرد قند اینورت در صنایع غذائی

از شربت اینورت در تولید انواع نان ، شیرینی ، کیک و کلوچه و بیسکویت استفاده میشود ، استفاده از شربت اینورت باعث ایجاد بافت بهتر و به تاخیر انداختن بیاتی در این محصولات میگردد .از شربت اینورت در تولید انواع نوشیدنی های انرژی زا و انواع دیگر نوشیدنی ها ی ساده و گاز دار استفاده میشود ، شربت اینورت در این محصولات سبب ایجاد ۲۰% شیرینی بیشتر میشود .از شربت اینورت همچنین میتوان در انواع محصولات تخمییری نیز استفاده نمود،  چرا که میکروارگانیسم ها به راحتی میتوانند قندهای ساده را تجذیه نمایند .با استفاده از شربت اینورت در انواع آبنبات ها  از کریستاله شدن و ایجاد بافت شنی در این محصولات جلوگیری میشود .