محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در طرحی تحقیقاتی اقدام به استفاده از فناوری نانو در درمان عفونت‌های باکتریایی کردند. کار یک سیستم نانودارورسانی طراحی شده که در مقابل عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها عملکرد موفقی داشته است. این نتایج در صورت تکمیل آزمایش‌های حیوانی و انسانی قابل کاربرد در صنعت داروسازی خواهد بود.

 

میکروب استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین، بسیاری از عفونت‌های بیمارستانی را سبب می‌شود. لذا انتخاب داروی مؤثر جهت درمان این میکروب و حذف عفونت‌های ناشی از آن بسیار ضروری است.

 

از طرفی بهبود شیوه دارورسانی به باکتری می‌تواند بهره‌وری آنتی بیوتیک‌ها را بالا ببرد. نانوذراتی نظیر نانوذرات جامد چربی و نانولیپوزوم‌ها، به عنوان سیستم‌های تحویل عامل درمانی، می‌توانند دسترسی به این هدف را امکان‌پذیر کنند.

 

این سیستم می‌تواند فعالیت ضد میکروبی داروی بارگذاری شده را افزایش و غلظت مؤثر مورد نیاز دارو را کاهش دهد. از طرفی در زمان کوتاه‌تری در از بین بردن باکتری عمل خواهد کرد.