-  آیا مصرف این مواد برای بدن ضرر دارد⁉️

- آیا استفاده از این مواد افزودنی قانونی و بهداشتی است⁉️

- آیا باید از مصرف موادغذایی و صنعتی برای کودکان خودداری کرد⁉️

 

اکثر کارخانه های صنایع غذایی از مواد افزودنی و صرفا با هدف فروش بیشتر استفاده می کنند .

عمده این افزودنی ها نگهدارنده ها، رنگ های مصنوعی مجاز خوراکی و طعم دهنده ها هستند.. 

که از بین این سه دسته نگهدارنده ها و بعد رنگ های مصنوعی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد و به طبع خطرات بیشتری را متوجه سلامت انسان می کنند.. 

هر چند در صنایع غذایی برای استفاده از این موارد حد مجاز مصرف اعلام می شود  اما گاها در واقعیت رعایت نمی شود.. 

ترکیبات رنگی طبیعی بیشتر بر پایه بتاکاروتن و رنگ چغندر است که کاربرد زیادی دارد اما رنگ های مصنوعی که در نتیجه سنتز ترکیبات آلی و شیمیایی در آزمایشگاه ساخته می شود در صورت مصرف بیش از اندازه  میتواند اثر سرطان زایی و تضعیف سیستم ایمنی بدن رو به همراه داشته باشند...

 از نظر علمی هر ترکیب ماده غذایی برای تعادل توسط کبد کنترل میشود و برای دفع از کلیه عبور میکند بنابراین عمده تاثیر این مواد بر کلیه و کبد است. در بعضی مقالات اثر رنگ های خوراکی نیز در ایجاد بیش فعالی کودکان مطرح شده است که تحقیقات آن موجود است. بدیهی که که کودکان هم بیشتر در معرض مصرف آنها هستند. این صحبت در مقالات زیادی به چاپ رسیده و دلایل علمی دارد که در این مجال نمی گنجد. 

در ارتباط با بحث آبمیوه های صنعتی، در این محصولات هم مصرف رنگ های خوراکی بسیار زیاد است متاسفانه تقلبات در صنایع غذایی هم وجود دارد.

 توصیه می شود کودکان کمتر از این نوشیدنی های استفاده کنند.

استفاده مکرر از آنها باعث بالارفتن حد مواد آسیب رسان به بدن و مخصوصا کبد می شود.