به گزارش ایرنا ازستاد ویژه توسعه فناوری نانو، جان تنگ ازمحققان این پروژه گفت: بسیاری از بیمارانی که دچار حمله قلبی شده اند مجددا به مشکل انسداد رگ دچار می شوند، نتایج یافته های اخیر نشان می دهد که نانودرمانی می تواند موجب ممانعت از رشد پلاکت ها در سرخرگ ها شود، با این کار احتمال التهاب رگ ها و خطر حمله قلبی به شدت کاهش می یابد.

وی بیان کرد: در این پروژه موفق شدیم، روشی برای جلوگیری از تکثیر سلول ها در رگ های موش ارائه کنیم که می تواند برای رگ های انسان نیز به کار گرفته شود، مسدود شدن رگ ها یکی از عوامل مرگ و میر در جهان است، استفاده از نانودارو برای ممانعت از انسداد رگ ها می تواند خطر حمله قلبی را کاهش دهد.

وی اظهارکرد: دراین پروژه نشان داده شده است که در راهبرد نانودارویی می توان از کلسترول خوب یا HDL استفاده کرد، کلسترول خوب در تمام بدن به حرکت در می آید.

ویلیام مولدر ازدیگر محققان این پروژه گفت: این نانودارو موجب کاهش تکثیر ماکروفاژها در رگ ها می شود، نتایج کار ما نشان داد که این نانودارو نه تنها موجب کاهش تجمع ماکروفاژها می شود بلکه مقدار بیان ژن مرتبط با التهاب را نیز کاهش می دهد، محققان این پروژه امیدوارند که این روش که در حال حاضر روی حیوانات مورد آزمایش قرار گرفته، برای انسان نیز به کار گرفته شود.