پژوهشگران آلمانی با تقلید از مژک‌های موجود در باکتری، اقدام به ساخت نانومژه‌هایی کردند که می‌تواند برای رهاسازی دارو مورد استفاده قرار گیرد. این نانومژه‌ها قادراند نانوحامل‌هایی نظیر نانوذرات طلا را به سمت سایت مورد نظر پزشکان انتقال دهند.

برخی باکتری‌ها از اندامک‌هایی رشته‌ای شکل برای حرکت استفاده می‌کنند. اخیرا محققان آلمانی موفق به ساخت مژه مصنوعی شدند که می‌توان با استفاده از آن دارو را رهاسازی کرد.
پژوهشگران دانشگاه کیل موفق به بازسازی مژک‌های موجود در بدن، همانند آنچه در مسیر تفس انسان وجود دارد، شوند. این مژه‌های نانومقیاس می‌تواند ترکیبات مورد نظر پزشکان را به سوی هدف مورد نظر سوق دهد. هرچند هنوز استفاده از این نانومژه‌ها برای حرکت دادن به مواد به مسیر دلخواه محققان با چالش‌هایی روبرو است.
این گروه تحقیقاتی یک سوئیچ روی این نانومژه‌ها قرار دادند تا بتوانند عملکرد آنها را به گونه‌ای کنترل کنند که حرکتی یکنواخت و موثر در یک مسیر ویژه انجام شود.
محققان روی سطح هر یک از نانومژه‌ها یک ساختار مکنده قرار دادند که بتواند به حامل مورد نظر بچسبد. این مژه‌ها می‌توانند حاملین داروی نظیر نانوذرات طلا را حرکت دهند.
این مژه‌های مصنوعی با قرار گرفتن در کنار هم صفحه‌ای مشابه با لایه‌های اپیتلیوم (یکی ازچهار بافت رایج در حیوانات-مترجم) ایجاد می‌کنند.
این ساختار می‌تواند برای حمل دارو از طریق جریان خون به سلول‌های هدف مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج این پژوهش در Guardian Liberty Voice منتشر شده است.