به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با توجه به پیشرفت انواع بیماری ها، استفاده از یک عامل کنتراست که قادر به تشخیص زودهنگام سرطان ها و متاستازهای کوچک آنها در تصاویر ام آر آی باشد، اجتناب ناپذیر است. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند نقش موثری در درمان سریع تر بیماری ها داشته باشد.
 
به گفته دکتر حسین هلی از محققان این طرح پژوهشی، هدف از انجام این طرح سنتز و بررسی ویژگی های یک نانوذره با پوشش زیست سازگار است که بتواند در ایجاد کنتراست در تصاویر ام آر آی تاثیرگذار باشد. برای این منظور نانوذرات فریت کبالت با پوشش دکسترین، به روش رسوب دهی شیمیایی سنتز شده و به عنوان عامل کنتراست منفی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
هلی در ادامه افزود: ذراتی که امروزه به عنوان عامل کنتراست منفی بصورت تجاری در سطح جهان وجود دارند، بسیار گران و دسترسی به آنها دشوار است. اما استفاده از نتایج این تحقیق امکان ساخت و در دسترس بودن این ذرات را در کشور با صرف هزینه کمتر ممکن می کند.
 
وی ادامه داد: این نانوذرات در آزمایش های مدل حیوانی موفقیت خوبی داشته است؛ نتایج مربوط به مطالعه بر روی موش ها، بیانگر توانایی نانوذرات سنتز شده در ایجاد کنتراست منفی در تصاویر ام آر آی است.
 
هلی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اندازه کوچک این نانوذرات (حدود 4 نانومتر)، می توان از آنها در تصویربرداری مولکولی استفاده کرد. به گونه ای که امکان ورود ذرات با اندازه بسیار کوچک به نواحی موردنظر ممکن خواهد شد.
 
به گفته این محقق، با توجه به توانایی این نانوذرات در ایجاد کنتراست قابل قبول و نیز اندازه کوچک این ذرات، می توان متاستازهای کوچک و حتی متاستازهای گره های لنفاوی را شناسایی کرد. به این ترتیب تشخیص زودهنگام سرطان و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی انسان ها امری دور از انتظار نیست.