(98/06/28)

ضد کف ها مواد شیمیایی هستند که برای پیشگیری از تولید و ساخت کف بکار می روند و همچنین کف های ایجاد شده را می شکنند . برای پیشگیری از تولید کف و تمایل به کف کردن به مدار بسته آمین در گردش مواد ضد کف تزریق می شود و گاهی برای واکنش به کف ایجاد شده اقدام به تزریق می گردد و سرانجام مواد ضد کف سرتاسر محلول پخش شده و در برج های احیاء و تماس همراه محلول آمین می چرخد

کاربرد: به عنوان آنتی فوم در صنایع غذایی کاربرد دارد که مستقیما به فرآورده های غذایی اضافه می شود.

آنتی فوم خوراکی قابل استفاده در محصولاتی چون نیشکر - شربت قند و انواع مربا

قابل استفاده در تولید انواع کیک و در تولید لبنیات میباشد
خواص: این ماده در هر دمایی به طور موثرکف را کاهش می دهد.