سدیم لاکتات ، نمک سدیمی اسید لاکتیک می باشد و دارای طعم نمکی ملایمی می باشد که با تخمیر منابع قندی تولید می گردد مثل ذرت یا چغندر و سپس با خنثی سازی آن منتج به اسید لاکتیک می گردد تا ایجاد یک ترکیب با فرمول NaC3H5O3 نماید. سدیم لاکتات یک افزودنی مواد غذایی می باشد و بصورت طبیعی مایع می باشد ولی بصورت پودر نیز تهیه می گردد . به عنوان نگهدارنده ، تنظیم کننده اسیدیته و عامل حجم دهنده استفاده می گردد . در شامپوها و صابون مایع به عنوان مرطوب کننده کارکرد دارد.