تولید تجاری گوارگام به طور معمول از مراحل خردکردن، تمیز کردن، ساییدن و پرداختن تشکیل می شود. انتخاب گوارگام در این فرآیند بسیار مهم است.یک نوع تقسیم بندی برای تمیز کردن آن بکار برده می شود و سپس آنرا خیس می کنند تا آن را در یک مخلوط کن دو مخروطی بفرستند. این مرحله بسیار مهم است زیرا میزان هیدراتاسیون محصول نهایی را تعیین می کند. محصول خیس شده که دارای رطوبت زیاد است، از طریق یک فلاکت عبور می کند. پس از این مرحله گوارگام را خشک می کنند. تکه های گوارگام از طریق صفحه نمایش چرخان نشان داده می شود تا اندازه ذرات مورد نیاز را ارائه دهد. با توجه به نیاز ویسکوزیته و غلظت مورد نیاز، به یک ماده یکنواخت، جداگانه و مورد انتظار تبدیل می شود.

از طریق حرارت دادن، سنگ زنی و صاف کردن، پوسته رویی جدا می شود و گوارگام تصفیه شده به دست می آید. از طریق فرآیند آسیاب، ماده تصفیه شده به پودر تبدیل می شود.

در نتیجه این فرآیند ترکیب ماده اصلی با پوسته جدا شده در مرحله تصفیه “غذای گوار” نامیده می شود. 

تولیدکنندگان مقادیر و خصوصیات مختلف صمغ گوار را با اندازه ذرات، ویسکوزیته تولید شده و غلظت داده شده مشخص می کنند. گوارگام درشت معمولا ویسکوزیته پایینی را تولید می کند