یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت:بسیاری ازمردم می پندارند که مصرف مواد غذایی با ویتامین B قادر است مشکلات فقدان این گروه از ویتامین ها در نان و برنج سفید را حل کند که این تصور نادرستی است.
دکتر موسی صالحی دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:مصرف مواد غذایی با ویتامین B نمی تواند پوشش ویتامین برای نان و برنج سفید ایجاد کند.
وی ادامه داد:‌هر ماده غذایی مثل هویج ، کاهو ، خیار ، گوشت، مغز بادام که از ویتامین های گروه B برخوردارند مقدار مشخصی ویتامین به بدن ما می رسانند ، این مقدار ویتامین آنقدر زیاد نیست که کمبود ویتامین B در نان و برنج سفید را جبران کند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اضافه کرد : ویتامین B موجود در این مواد غذایی برای تبدیل قند یا چربی به انرژی در چرخه تولید انرژی سلولی بکار می رود ، این مواد غذایی ویتامین B اضافه ندارد که صرف گندم و برنج تهی شده از ویتامین B شود.
صالحی ادامه داد : صد گرم کاهو اصلا ویتامین B3که یکی از مهمترین ویتامین ها در تولید انرژی است ندارد ، چون کاهو قند ندارد که در چرخه سلولی بخواهد به انرژی تبدیل شود.بنا بر این مصرف کاهو نمی تواند جبرانی برای کمبود ویتامین نان و برنج باشد.
پژوهشگر علوم تغذیه درادامه بیان داشت : صد گرم خیار یک صدم میلی گرم ویتامین B3 دارد ، چون قند بسیار کمی داردو همین مقدار اندک از ویتامین B برای تبدیل قند به انرژی کافی است ، بنا بر این مصرف خیار هم نمی تواند کمکی به کمبود ویتامین در نان و برنج کند.
به گفته صالحی، صد گرم هویج یک دهم میلی گرم B3دارد. در حالیکه صد گرم گندم اگر پوستش جدا نشود و سفید نشود و در تنور 300 درجه به بالا ویتامینش نابود نشود 4.8میلی گرم ویتامین B3 دارد ، همچنین برنج اگر سفید نشود 4.2میلی گرمB3 دارد. بنا بر این بهتر است نان را با شرایطی که ویتامینش حفظ شود و برنج را بدون آبکش کردن و درشرایطی که ویتامینش حفظ شود مصرف کنیم .
متخصص تغذیه و رژیم درمانی درادامه اظهار داشت : در صدگرم گندم 85 گرم قند و در صد گرم برنج 73 گرم قند وجود دارد. ، این میزان قند نیاز به ویتامین B کافی برای تبدیل شدن قند به انرژی دارد و مواد غذایی یاد شده هیچگاه این مقدار ویتامین B ندارند که بتوانند پوششی برای آن ایجاد کنند .چیده شدن این مقیاس ها کنار هم قطعا حکیمانه بوده است.
وی گفت: از این رو ما نباید انتظار داشته باشیم ، کاهو ، خیار، هویج ویتامین B به اندازه ای داشته باشند که بتوانند صرف آن همه قندی که از گندم سفید شده و برنج سفید شده وارد سلول می شود کنند و از چاق شدن ، دیابتی شدن و ابتلا به انواع بیماری ها با مصرف نان و برنج جلوگیری کنند.