کتون استر‌ها مواد شیمیایی ارگانیک کوچکی هستند که به شیوه‌ای بسیار مؤثر انرژی قلب، مغز و ماهیچه اسکلتی را تأمین می‌کنند. این ماده شیمیایی معمولاً از طریق بدن و فقط در طول کمیابی غذا تولید می‌شود و معمولاً در رژیم‌های مدرن غذایی متداول وجود ندارد.
 

بهبود ورزش استقامتی

به گفته محققان، یک گروه غذایی جدید موسوم به «کتون استر»‌ها موجب بهبود ورزش استقامتی و عملکرد شناختی می‌شوند.مطالعه جدید محققان دانشگاه کمبریج انگلستان نشان می‌دهد ماده جدید موسوم به کتون استر به شکل قابل توجهی موجب افزایش استقامت ورزشی، عملکرد شناختی و سطح انرژی در قلب موش‌ها در وضعیت حجم کاری بالا شد.


کتون استر‌ها


کتون استر‌ها مواد شیمیایی ارگانیک کوچکی هستند که به شیوه‌ای بسیار مؤثر انرژی قلب، مغز و ماهیچه اسکلتی را تأمین می‌کنند. این ماده شیمیایی معمولاً از طریق بدن و فقط در طول کمیابی غذا تولید می‌شود و معمولاً در رژیم‌های مدرن غذایی متداول وجود ندارد.

دکتر اندرو موری، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بدون شک بهبود در عملکرد ورزشی و عملکرد شناختی خواست همه ورزشکاران و قهرمانان حرفه ای جهان است. ما امیدواریم مکمل کتون استر فوایدی هم برای مردم عادی مبتلا به بیماری های تضعیف کننده متابولیکی و نورولوژیکی داشته و موجب بهبود سطح دسترسی آنها به انرژی شود.»

 

به گفته وی، مطالعات بیشتر در مورد فواید احتمالی کتون استر بر روی انسان ضروری است، ولی هنوز آغاز نشده است.

 

برای این مطالعه، تیم تحقیق به مدت ۵ روز موش ها را با سه نوع رژیم غذایی تغذیه کردند. سومین کالری این رژیم های غذایی عبارت بودند از کتون استر جدید، یا چربی یا کربوهیدرات.

 

به منظور آزمایش استقامت، موش ها را بر روی دستگاه تردمیل قرار دادند. برای آزمایش حافظه، موش ها باید تست ماز را انجام می دادند.

 

محققان دریافتند موش های تغذیه شده با کتون استر، جلوتر از بقیه موش ها دویدند و سریع تر و درست تر از موش های دو گروه دیگر تست ماز را انجام دادند.

 

سایر تحقیقات انجام شده در این مطالعه نشان می دهد که رژیم غذایی کتون استر موجب بهبود تولید انرژی در قلب هم می شود.