شرکت کاربودئون (Carbodeon) با استفاده از نانوذرات الماس در فرآیند الکترولس نیکل موفق به افزایش ۳ برابری مقاومت در برابر خوردگی این پوشش شده است. 

 

نانوذرات الماس دارای ابعاد بسیار کوچک با اصطکاک بسیار پایینی هستند. از زمان کشف این نانوذرات، اطلاعات کمی درباره امکان بهبود پوشش‌های کرم سخت با این نانوذرات بدست آمده است. 

 

آبکاران با استفاده از محلول حاوی این نانوذرات به فرآیند آبکاری، دوام پوشش‌های تولید شده را افزایش می‌دهند. نانوذرات الماس به صورت سنتزی در یک فرآیند انفجاری تولید می‌شوند. نانوذرات تولید شده عامل‌دار شده و بار مثبت به خود می‌گیرند. سپس وارد فرآیند آبکاری شده و روی پوشش مورد نظر قرار می‌گیرند. 

 

شرکت کاربودئون موفق به ارائه نسخه جدیدی از نانوذرات الماس شده است که گروه‌های عاملی سطحی آن به صورت ویژه کنترل شده است.