1.به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی

2.به عنوان تنظیم کننده ph در صنایع غذایی

3.به عنوان ماده نگهدارنده در صنایع غذایی

4.صنعت غذا و دارو

5.صنایع تافی و بن بن

6.در صنایع دباغی و پارچه بافی

7.صنعت رنگرزی پارچه

8.صنایع ساخت و تولید پلاستیک

9.صنعت تولید حلال ها

10. صنعت تولید جوهر و لاک

enlightenedلیست مواد اولیه غذایی

موارد مصرف لاکتیک اسید:

موارد استفاده از اسید لاکتیک را می توان به دو دسته کاربرد اسید لاکتیک و مشتقات اصلی آن طبقه بندی کرد :

به طور عمده به صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مربوط می شود. در صنایع غذایی از اسید لاکتیک در تولید پنیر ، ماست ، خیار شور ، اسانس ها ، شربت آبلیمو، استخراج آبمیوه ها و سایر فرآورده های غذایی و همچنین از فساد میکروبی غذاهای کنسرو شده و به عنوان افزودنی طبیعی در ایجاد طعم و مزه غذاها استفاده می شود. همچنین ممکن است از آن در تولید سایر اسید های آلی ، اسیدهای آکریلیک، استالدئید و اتانول استفاده شود.

کاربرد های دارویی :

جدیدترین کاربرد اسید لاکتیک در ارتباط با تهیه پلاستیک های زیست تجزیه پذیر و از جمله پلی لاکتیک اسیدها است که در موارد بالینی و ساخت ابزار آلات پزشکی نظیر نخ بخیه ، ابزار آلات پیوندی، داروهای آهسته رهایش کنترل شونده و حشره کش از آن استفاده می شود.

 

نحوه تولید اسید لاکتیک

این ترکیب به دو صورت تولید میگردد:

  1. به صورت صنعتی با تخمیر باکتریایی کربوهیدرات ها
  2. با سنتز شیمیایی استالدئید

 

تولید به صورت تخمیری

موده اولیه ای که به منظور تولید اسید لاکتیک مورد استفاده قرار میگیرند کربوهیدرات های حاوی قند های C5 و C6 هستند که از جمله آنها میتوان به ساکارز خالص، آب چغندر، شکر خام و گلوکز به دست آماده از نشاسته اشاره نمود.

 

تولید به صورت شیمیایی

در ابتدا استالدئید با سیانید هیدروژن واکنش داده میشود و پس از آن هیدرولیز لاکتونیتریل به شکل صنعتی، موجب سنتز اسید لاکتیک راسمیک میگردد.

زمانی که هیدرولیز به وسیله اسید کلریدریک صورت میگیرد، آمونیوم کلراید تحت عنوان فراورده ای جانبی تشکیل میگردد.

همچنین، از طریق مواد اولیه ای نظیر وینیل استات و گلیسرول نیز با استفاده از روش های کاتالیزوری، میتوان اسید لاکتیک راسمیک را سنتز کرد.

 

enlightenedخرید اسید لاکتیک غذایی