جالبه بدونید که 
به گفته محققان ، موز روحیه شما را تقویت و حالتان را خوب میکند ، موز حاوی تریپتوفان است که بدن آن را برای دریافت سروتونین ( هورمون شادی ) نیاز دارد .