محققان دانشگاه کالیفرنیا با ترکیب لوله‌های پلیمری و فلز روی، موفق به ساخت میکروموتوری شدند که برای حمل دارو ایده‌آل است. آنها نانوذرات طلا را با این روش وارد بخش‌های دارونی بافت معده موش کردند. پیش از این میکروموتورهایی در محیط آزمایشگاهی ساخته و تست شده بود اما این اولین باری است که محققان یک میکروموتور را در بدن موجود زنده آزمایش می‌کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بخش فناوری های همگرا (NBIC): پژوهشگران معتقداند که لوله‌های پلیمری دارای پوششی از جنس روی (Zn) می‌تواند برای درمان مشکلات معده نظیر زخم معده استفاده شود. این ساختار که یک نوع میکروموتور است قادر به حمل دارو به محل مورد نظر خواهد بود. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با انجام آزمایش‌هایی روی موش‌ها نشان دادند که این موتورهای سنتز شده می‌تواند برای دارورسانی موثر به معده استفاده شود.
این لوله پلیمری حاوی روکش روی، در محیطی اسیدی قادر به حرکت بوده و مقداری بار را نیز با خود حمل کرده و در محلی دیگر رهاسازی می‌کند. برای رهاسازی محتویات این میکروروبات، نوعی واپاشی ساختاری اتفاق می‌افتد. محققان نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای در نشریه ACS Nano منتشر کردند.
پیش از این میکروموتورهایی در محیط آزمایشگاهی ساخته و تست شده بود اما این اولین باری است که محققان یک میکروموتور را در بدن موجود زنده آزمایش می‌کنند.
در بدن موش‌ها، این میکروموتورها به صورت مستقیم وارد لایه‌های معده می‌شود. همین که پوشش روی با محیط اسیدی درون معده مواجه می‌شود، محیط به شدت اسیدی معده با فلز روی برهمکنش داده و گاز هیدروژن آزاد می‌شود که با این کار میکروموتور به سمت جلو به حرکت در می‌آید. میکروموتور با این روش قادر به نفوذ به لایه‌های درون معده می‌شود و با گذشت زمان، بخش بیشتری از فلز روی خورده شده و در نهایت چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این گروه تحقیقاتی از نانوذرات طلا به عنوان بار در این سیستم استفاده کردند. این نانوذرات هم می‌توانند نقش عامل کنتراست دهنده در تصویربرداری را ایفا کنند و هم قادر به حمل بار می‌باشند. 
نتایج این پژوهش نشان داد که موش‌ها سه برابر بیشتر از حالت خوراکی موفق به جذب نانوذرات طلا از طریق معده شدند