نانو جاذب و اندازه گیر ذرات فلزات در نمونه های غذایی کودک توسط عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ساخته شد. 

دکتر ابراهیم قربانی کلهر در این باره گفت: بر اساس نتایج مثبت حاصل شده از تحقیقات به عمل آمده این نانوجاذب برای ردیابی و اندازه گیری فلزات سنگین در صنایع مختلف نظیر صنایع غذایی و صنعت نفت قابل کاربرد دارد.

وی بیان کرد: کاهش قیمت بررسی نمونه های غذایی، کاهش آلودگی ناشی از مصرف نکردن حجم بالای حلال های سمی و ظرفیت جذب بالای نانوکامپوزیت سنتز شده، از مهمترین موارد استفاده از این نانوجاذب است و سادگی ساخت، سرعت بالا و میزان مصرف کم نانوجاذب های به کار رفته از دیگر مزیت های این ماده است

وی افزود: مقاله ISI در این خصوص با عنوان اندازه گیری مقادیر ناچیز فلزات سنگین در نمونه های غذایی کودک به چاپ رسیده است

قربانی کلهر هدف این تحقیق را پیدا کردن راه هایی برای جداسازی و اندازه گیری آسان و سریع فلزات سنگین در مواد غذایی و نمونه های محیطی اعلام کرد و افزود: به کمک این ماده شیمیایی می توان بررسی و حذف آسیب های شیمیایی ناشی از مواجهه با فلزات را انجام  داد.

وی یادآوری کرد: این طرح به کمک دکترعلی اکبراصغری نژاد و دکترمحمد بهبهانی انجام شده و نتایج آن در مجله Canadian Journal of Chemistry جلد 93، شماره پنج ، سال 2015 ،(صفحات 518 تا 525) به چاپ رسیده و در سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری به عنوان یکی از مقالات برتر ماه درج شده است.