محققان دانشگاه شهید بهشتی در تحقیقاتی که از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت، موفق به ساخت نانوجاذبی شدند که قادر به جداسازی درصد بالایی از میزان الاینده ها در نمونه های طبیعی است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی معاونت علمی و فناوری، محققان دانشگاه شهید بهشتی در تحقیقاتی که از سوی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار گرفت، موفق به ساخت نانوجاذبی شدند که قادر به جداسازی درصد بالایی از میزان آلاینده هادر نمونه های طبیعی است.
 این طرح از جمله مقالات ISI مورد حمایت ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که محققان دانشگاه شهید بهشتی به آن دست پیدا کرده اند.
این محققان موفق به ساخت نانوجاذبی شدند که قادر به جداسازی درصد بالایی از میزان آلاینده ها در نمونه های طبیعی است. این نانوجاذب به دلیل خاصیت مغناطیسی، در کسری از ثانیه از محیط جذب جدا شده و قابل استفاده مجدد است. صنایع مختلف از جمله تصفیه آب و فاضلاب می توانند از نتایج این طرح استفاده کنند.
سارا کریمی بهزاد دانشجوی دکترای شیمی معدنی دانشگاه شهید بهشتی، اهمیت پژوهش صورت گرفته را به این صورت توضیح داد: فلزات سنگینی چون سرب و کادمیم، پس از ورود به بدن دیگر از آن دفع نمی شوند بلکه در بافت ...