در این روش از ساختار فلزی حفره‌دار استفاده شده است. در حال حاضر از اکسید قلع ایندیم برای ساخت صفحات لمسی حساس استفاده می‌شود. کمبود این منابع در دنیا همچنین هدایت الکتریکی پایین از جمله محدودیت‌های استفاده از این فیلم است. از سوی دیگر انعطاف‌پذیری و شفافیت آن‌ها برای رفع نیاز بازار کافی نیست. بنابراین باید به دنبال جایگزینی برای این فیلم‌ها بود.

یکی از فناوری‌های جایگزین، استفاده از نانولوله‌های کربنی و نانوسیم‌های نقره است که عملکرد بهتری نسبت به اکسید قلع ایندیم دارند. اما این ترکیبات نیز از مشکلاتی برخوردارند؛ برای مثال مقدار عبوردهی و رسانایی آن‌ها کم بوده و اندکی مات هستند.

برای رفع این مشکل، شرکت مولکولار ایمپرینتینگ از ساختار شبکه‌ای فلزی ارزان قیمت استفاده کرده است.

برای ساخت این شبکه، این شرکت از فناوری نانوچاپ استفاده کرده است. یکی از مزایای این روش جدید آن است که محدودیت پهنای خطوط در طراحی برداشته شده است. با این درجه آزادی در طراحی حسگر، می‌توان محدودیت‌های موجود در ایجاد طول، عرض و ارتفاع دلخواه را در طراحی برداشت.

صنعت تولید نمایشگر برای تولید محصولات ارزان ‌قیمت‌ و کارا گام‌های بلندی را برداشته است.