به گزارش گروه اخبار علمی فراسخن از ساینس، در این روش نانوذرات به بدن تزریق می شوند و با استفاده از نیروی مغناطیسی کنترل می شوند.

تمرکز این روش درمانی بر شکستگی های استخوانی قرار دارد. شکستگی استخوان بسیار دردناک است و در صورت عدم درمان می تواند به خانه نشینی و معلولیت کامل فرد منجر شود.

معمولا هنگام شکستگی استخوان، استخوان سالم از بدن بیمار به ناحیه آسیب دیده پیوند زده می شود و بیمار باید منتظر بماند که با کمک سیگنال های بیوشیمیایی، هورمون های لازم ترشح شود و پس از بازسازی و رشد بافت، استخوان آسیب دیده ترمیم شود.

این فرآیند بسیار دردناک، پرهزینه و تهاجمی است و بیمار باید ماه ها استراحت کند تا استخوان اشتباه ترمیم نشود. محققان برای حل این مشکل روش دیگری را توسعه داده اند.

در این روش جدید، نانوذرات در پوشش پروتئینی قرار می گیرند و به بدن بیمار تزریق می شوند، سپس با استفاده از میدان مغناطیسی بسیار ضعیف به سمت ناحیه آسیب دیده هدایت می شوند و با تحریک سلول های بنیادی، استخوان به طور خودکار ترمیم می شود.

این روش نه تنها برای درمان انواع شکستگی قابل قبول است؛ بلکه برای درمان اختلالات مادرزادی اسکلتی نیز کاربرد دارد.

قرار است این روش به زودی برای درمان انواع آسیب های استخوانی مورد استفاده قرار گیرد.