پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوعی نانو ساختار از جنس اکسید تیتانیوم برای تصفیه پسآب های آلوده به رنگ ساختند.
پژوهشگر طرح و دانش آموخته مقطع دکتری نساجی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اکسید تیتانیوم را یکی از کاتالیست های مناسب برای تجزیه رنگ در حضور نور فرابنفش ذکر کرد و گفت: یکی از مشکلات این کاتالیست نیاز به جداسازی آن از محیط پس از استفاده و همچنین چسبیدن و کلوخه شدن ذرات اکسید تیتانیوم بوده است.
خانم فرناز معماریان افزود: در این طرح ابتدا محلول پلیمری مناسبی تهیه و سپس نانوذرات اکسید تیتانیوم محبوس شده در داخل پلیمر نایلون با استفاده از روش الکتروریسی به نخ تبدیل شد.
معماریان گفت: نوآوری این طرح قرار گرفتن ذرات نانوساختار اکسید تیتانیوم در الیاف و در ساختار نخ بوده است؛ به گونه ای که مشکلات استفاده از آن را از بین می برد.
وی افزود: این الیاف به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که ذرات از آنها خارج نمی شود؛ از این رو نه مشکل چسبندگی ذرات و نه مشکل بازیافت آنها به عنوان آلودگی ثانویه از محیط مطرح است.

enlightenedخرید نانو تیتانیوم اکساید


پژوهشگر طرح گفت: در ساختار جدید معرفی شده نفوذ نور و نفوذ جرمی مایع به داخل ساختار نخ به راحتی صورت گرفته و با عبور محلول رنگ از کاتالیست و بدون نیاز به پخش (دیسپرس) کردن کاتالیست در داخل آن، تجزیه رنگ به خوبی انجام می شود، ضمن آنکه مراحل سانتریفیوژ و فیلتراسیون برای جداسازی کاتالیست از ساختار حذف شده است.
معماریان گفت: در این روش محلول حاوی رنگ از الیاف حاوی اکسید تیتانیوم در حالی که پرتوی فرابنفش به آن تابانده می شود عبور می کند، در این حالت کاتالیست اکسید کننده های اکسیژن فعال را تولید می کند و موجب تجزیه رنگ می شود.

برای مطالعه بیشتر این مقاله را بخوانید: رنگدانه ها در صنایع غذایی + کاربردها در خوراکی ها