داوود فلاحت مجری طرح در گفتگو با خبر نگار علمی باشگاه خبرنگاران گفت: هدف از این طرح ساخت حفره‌های نانو متری روی سطح انواع فلزات برای انجام واکنش‌های شیمایی با بازده بالا در درون حفره‌های نانو متری، ساخت کامپوزیت‌های فلزی جامد به روش ساده و صرف وقت و هزینه بسیار کمتر نسبت به سایر روش‌ها و همچنین ساخت پایه بیوسنسور می‌باشد.

 

وی افزود: دستگاه ساخته شده بر اساس این فرآیند شامل خازن الکترولیتی ( که با ظرفیت‌های متفاوت تعبیه شده است) ابتدا شارژ و سپس روی سطح فلز تخلیه می‌شوند و به این صورت که قطب مثبت خازن به صفحه فلزی که روی آن حفره ایجاد می‌شود متصل شده است و قطب منفی آن به سوزن‌هایی نوک تیز متصل گردیده است.

 

فلاحت تصریح کرد: سوزن‌ها به صورت عمودی روی سطح فلز قرار گرفته و با عمل شارژ خازن‌ها و اعمال جریان الکتریکی یکی از طرف سوزن‌های نوک تیز روی صفحه و برخورد الکترون‌های پرانرژی آن به صفحه و پیوند اتم‌های بلو فلز، در محل برخورد الکترون‌ها با صفحه تعدادی از پیوند‌ها شکسته و باعث جابجایی اتم‌ها یا جدا شدن آنها از فلز می‌شود و به این ترتیب در جای خالی این اتم‌ها حفره‌هایی نانو متری ایجاد می‌گردد.

 

وی خاطر نشان کرد: برای ساخت کامپوزیت‌ها پس از ایجاد حفره روی سطح فلز و آغشته کردن سطح آن به ماده مورد نظر، یکبار دیگر عمل تخلیه جریان الکتریکی را روی صفحه آغشته به ماده انجام داده و با این کار ذرات ماده مورد نظر درون حفره‌ها نفوذ می‌کند.