دانشجوی دوره دکترای دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) قزوین ، موفق به ساخت نانو میله های الکترو سرامیک PZT شد.
سمیرا غلامی عضو تیم پژوهشی پیزوالکتریک ها در رشته مهندسی مواد سرامیک ، توانست با راهنمایی دکتر محمد مسعود محبی ، در آزمایشگاه مواد پیشرفته گروه مهندسی مواد این دانشگاه ، نانو کریستال های PZT را طی روند شمیایی SLS (جامد - مایع- محلول) و با به کارگیری عوامل سطحی و نمک مناسب ، به نانو میله تغییر دهد.
در این پژوهش با تغییر شرایط سنتز، کنترل مناسبی روی شکل واندازه نانومیله ها صورت گرفته است .
ویژگی بارز مواد پیزوالکتریک خواص الکتروالاستیک آنهاست که موج مکانیکی تولید کرده و یا برعکس با دریافت موج مکانیکی، جریان الکتریکی تولید می کنند.
این دسته از مواد ، کاربردهای مختلفی در حسگر و محرک ها یا ترکیبی از هردو دارند .
حسگرهای کیسه هوای خودرو، پروب های سونوگرافی و آزمون های غیر مخرب مواد (NDT)، دستگاههای شنوایی دریایی و نیز انواع ریزدستگاههای پزشکی از موارد به کارگیری مواد پیزوالکتریک است.