به گزارش شفا آنلاین،محققان ایرانی موفق شدند با استفاده از عصاره‌ی گیاه اوکالیپتوس، نانوذرات نقره تولید کنند.

با توجه به استفاده از بافت گیاهی، کاهش هزینه‌ی تولید نانو ذرات از دستاوردهای مهم این محققان است. ضمن آن که محصول بدست آمده به دلیل منشاء زیستی و روش تولید سبز، عاری از ایجاد آلودگی‌های شیمیایی و مضرات ناشی از آن است.

پیوند علوم زیستی با فناوری نانو منجر به توسعه‌ی روش‌های دوستدار محیط زیست در تولید مواد مختلف خواهد شد.

به عنوان مثال، مواد کاهنده با منشاء طبیعی همانند گیاهان، عسل یا باکتری‌ها را می‌توان برای ساخت نانوذرات طلا و نقره به کار برد. هدف این کار نیز تهیه‌ی نانوذرات نقره از بافت گیاهی گونه‌ی خاصی از گیاه اکالیپتوس و بررسی تأثیر شرایط فرایند بر اندازه‌ی ذرات بوده است.

گیاه اوکالیپتوس با بیش از 700 گونه‌ی مختلف در سراسر دنیا رویش دارد. در این میان عصاره‌ی گونه‌ی اوله اوزا، که در کشور به فراوانی یافت می‌شود، حاوی ترکیبات آلدهید و کتون بوده و می‌تواند به عنوان ماده‌ی کاهنده در فرایند تولید نانوذرات نقره استفاده شود.