اگر ورزشکار باشید حتما می دانید که پاره شدن رباط متقاطع قدامی (ACL) زانو چقدر می تواند دردناک باشد. این آسیب دیدگی خوب نمی شود و پیوند تاندون انجام شده هم تا ابد برای فرد اسیب دیده درد به همراه خواهد داشت. خوشبختانه دانشگاه شمال غربی آمریکا اخیرا و در راستای درمان این آسیب دیدگی توانسته با کمک فن اوری نانو و با استفاده از نانو کریستالهای کلسیم، زیست ماده متخلخل و فیبر پلی استیر محکم، به تزریق رباط پرداخته تا جای ACL را بگیرد و به جای پیوند دردناک استفاده شود. ایمپلنت مصنوعی و ادغام استخوان ها با یکدیگر ...

اگر ورزشکار باشید حتما می دانید که پاره شدن رباط متقاطع قدامی (ACL) زانو چقدر می تواند دردناک باشد. این آسیب دیدگی خوب نمی شود و پیوند تاندون انجام شده هم تا ابد برای فرد اسیب دیده درد به همراه خواهد داشت.
خوشبختانه دانشگاه شمال غربی آمریکا اخیرا و در راستای درمان این آسیب دیدگی توانسته با کمک فن اوری نانو و با استفاده از نانو کریستالهای کلسیم، زیست ماده متخلخل و فیبر پلی استیر محکم، به تزریق رباط پرداخته تا جای ACL را بگیرد و به جای پیوند دردناک استفاده شود.
ایمپلنت مصنوعی و ادغام استخوان ها با یکدیگر، زانو را تثبیت کرده به گونه ای که راه رفتن برای فرد آسیب دیده طبیعی تر شده و از دست دادن عضله اتفاق نخواهد افتاد.
دانشمندان فعلا این آزمایش را بر روی حیوانات ازمایشگاهی انجام داده اند و برای این که به مرحله تست روی انسان ها  برسد به مطالعات و تحقیقات بیشتری نیاز خواهد بود.
اگر این درمان به مرحله عملی شدن برسد، خبر بسیار خوب و امیدوار کننده ای برای ورزشکاران خواهد بود. زیرا دیگر مجبور نیستند که به دلیل آسیب دیدگی، یک فصل یا حتی کل عمر از ورزش علاقه اشان دور بمانند.