نانو کودهای ارگانیک که از فرآوری کودهای طبیعی به دست می‌آیند، مشکلات کودهای طبیعی و کودهای ورمی کامپوست را ندارند. زمان تولید آنها بسیار سریعتر از کودهای ورمی کامپوست می‌باشد و سرعت تجزیه و قابلیت جذب شدن آنها بسیار بیشتر از کودهای ورمی کامپوست و کودهای طبیعی و کمتر از کودهای شیمیایی می‌باشد؛ لذا به موقع در دسترس گیاه قرار گرفته و هدر نمی‌رود.

دکتر حسن کرمی، دانشیار دانشگاه پیام نور ابهر در گروه شیمی ومجری طرح نانو کود ارگانیک با بیان اینکه اثر نانو کودهای ارگانیک بارها به صورت علمی و آماری بر روی محصولات مختلف کشاورزی بررسی شده است، تصریح کرد: همچنین علاوه بر آن، توسط چند کشاورز نمونه نیز به صورت عادی در زمین‌های زراعی استفاده شده و در تمام آ‌نها نتایج مثبت استفاده از این کودها نشان داده شده است.

وی با بیان اینکه نانو کود ارگانیک با محیط سازگار است و موجب افزایش مقدار محصول و وزن تک میوه می‌شود، گفت:‌ همچنین این کود کیفیت، طعم و مزه محصولات را در مقایسه با محصولات مشابه ارتقا می‌دهد.

به گفته کرمی این نوع از کودها دوره باردهی و مقاومت بوته‌ها به سرمای هوا را افزایش می‌دهد و دارای سرعت تجزیه و جذب بالاتر در مقایسه با کودهای طبیعی است.

وی با بیان اینکه نانو کود ارگانیک برای کشت سنتی و مکانیزه انواع محصولات کشاورزی مناسب است،‌ خاطرنشان کرد: ‌همچنین این کودها برای کشت انواع محصولات کشاورزی، کشت‌های گلخانه‌ یی و باغات میوه و کشت هیدروپونیک مناسب است.

کرمی با بیان این که این طرح با همکاری محققان «حلقه علمی نانو» مستقر در دانشگاه پیام نور مرکز ابهر وابسته به سازمان بسیج اساتید کشور اجرا شده است، تصریح کرد: هم اکنون بیش از سه هزار حلقه علمی درگروهای مختلف در زیر مجموعه سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاههای کشور فعال می‌باشند.