نیاسین یکی از هشت ویتامین گروه ب است که به ب3 معروف است دو فرم اصلی دارد و  درخوراکی ها به شکل مکمل یافت می شود.

نیاسین یا همان ویتامین ب3 یکی از مواد مغذی مهم برای بدن است 

مصرف نیاسین به عنوان مکمل میتوانید به سرعت بخشیدن عملکرد مغز و برخی موارد دیگر کمک کند .

مصرف بیش از حد مجاز نیاسین باعث بروز عوارض جانبی جدی می شود .