ویتامین ث یا اسید اسکوربیک به عنوان نگهدارنده :

 

بدن یک فرد بالغ و سالم روزانه 110mg ویتامین ث نیاز دارد زیرا برخلاف بعضی از  حیوانات و گیاهان نمی تواند ویتامین ث تولید کند .