پلی فسفات ها افزودنی های مجازی هستند که بصورت گسترده به منظور بهبود کیفیت محصولات غذایی مختلف مورداستفاده قرار می گیرند. به طور کلی فسفات، نمک فسفریک اسید است و هنگامی که تعدادی واحد ساده فسفات با یکدیگر پیوند می یابند، ترکیبات پیچیده تری تحت عنوان پلی فسفات ها را بوجود می آورند. فسفات هایی که در موادغذایی عبارتند از فسفات های ساده، پیروفسفات ها شامل دو واحد فسفات، تری پلی فسفات ها شامل سه واحد و پلی فسفات ها شامل بیش از سه واحد فسفات 

در این میان سدیم پلی فسفات علاوه بر نگهدارندگی رطوبت بعنوان امولسیون کننده، تنظیم کننده اسیدی، قوام دهنده، بافت دهنده و جداساز در فرآورده های گوشتی کاربرد دارد.

پلی فسفات ، خصوصیات پف کنندگی تخم مرغ را در مخلوط های کیک و مرینگو بهبود میبخشد . از ژل شدن آب میوه ها جلوگیری مینماید و باعث ترد شدن کنسرو نخود فرنگی و باقلا میگردد.چروکیدگی را در فرآورده های گوشتی نظیر سوسیس و کالباس کاهش میدهد . پنتا سدیم تری پلی فسفات و سدیم تری فسفات نیز نام دارد .

 

خرید اسید سدیم پیروفسفات