به گزارش ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، میکرواورگانیسم های زیادی نظیر E. coli, Staph و MRSA در سالن های تمرین، رختکن و ورزشگاه ها وجود دارد که می تواند سلامت ورزشکاران را به خطر اندازد، این ژل می تواند مانع از گسترش عفونت و میکروب شود.

بسیاری از ورزشکاران در طول تمرین دچار جراحت و زخم هایی می شوند، برای حل این مشکل، محققان این شرکت امریکایی ژل حاوی نانوذرات نقره را ساختند که می تواند تا 3 روز روی بدن بیمار باقی بماند.

فرمولاسیون این ژل به صورت پتنتی به ثبت رسیده است. این ژل روی سطح زخم قرار می گیرد و آن را محافظت می کند.

نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که این ژل می تواند میکروب ها و عوامل عفونت زا را به شدت کاهش دهد، با کاهش مقدار باکتری ها روی زخم، بدن فرصت کافی برای ترمیم زخم را دارد، این ژل هیچ ترکیب سمی نداشته و می تواند سدی در مقابل عوامل بیماری زا باشد.

به گزارش ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، میکرواورگانیسم های زیادی نظیر E. coli, Staph و MRSA در سالن های تمرین، رختکن و ورزشگاه ها وجود دارد که می تواند سلامت ورزشکاران را به خطر اندازد، این ژل می تواند مانع از گسترش عفونت و میکروب شود.

بسیاری از ورزشکاران در طول تمرین دچار جراحت و زخم هایی می شوند، برای حل این مشکل، محققان این شرکت امریکایی ژل حاوی نانوذرات نقره را ساختند که می تواند تا 3 روز روی بدن بیمار باقی بماند.

فرمولاسیون این ژل به صورت پتنتی به ثبت رسیده است. این ژل روی سطح زخم قرار می گیرد و آن را محافظت می کند.

نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که این ژل می تواند میکروب ها و عوامل عفونت زا را به شدت کاهش دهد، با کاهش مقدار باکتری ها روی زخم، بدن فرصت کافی برای ترمیم زخم را دارد، این ژل هیچ ترکیب سمی نداشته و می تواند سدی در مقابل عوامل بیماری زا باشد.