به دو شکل مایع و پودری است .

 

سوربیتول پودری جانشین ساکارز است و سوربیتول مایع جایگزین شربت گلوکز است .

سور بیتول یک کربوهیدرات ضعیف قابل هضم است که به طور طبیعی در میوه ها تولید می شود یا به صورت مصنوعی نیز تولید می شود و به عنوان یک شیرین کننده کم کالری برای غذاهای مختلف تجاری اضافه می شود.

سوربیتول به طور طبیعی در مقادیر قابل توجهی در انگور، آلو، گیلاس، هلو، سیب، گلابی و زردآلو و در آب میوه های مرتبط وجود دارد.می تواند به صورت صنعتی از شربت گلوکز تولید شود که می تواند از نشاسته گندم، سیب زمینی نیز حاصل شود و به عنوان یک شیرین کننده کم کالری، روان کننده، ماده افزودنی ، جایگزین چربی در شیرینی ، آب نبات ، محصولات پخته ، محصولات دیابتی،  آدامس ، شکلات ، نوشابه های رژیمی ، سوسیس بکار رود .یک پلی ال (الکل پلی هیدریک) می باشد که تحت شرایط خاصی از گلوکز به دست می آید. تثبیت کننده رطوبت است حلالیت آن در آب زیاد می باشد ولی در روغن به مقدار کم حل می شود.شیرینی آن حدود ۶۰ درصد ساکاروز است به محلول ۷۰ درصد آن می توان ۱/۵ درصد ساخارین اضافه نمود.سوربیتول توسط مخمرها تخمیر نمی گردد و در برابر حرارت پخت ثبات دارد. جذب آن در دستگاه گوارش بسیار ضعیف میباشد .سوربیتول رطوبت را در خلال نارگیل و آب نباتها حفظ می نماید. به آشامیدنی های کم کالری جهت ایجاد پیکره و بهبود مزه اضافه می شود.