دارای HLB پایین است درنتیجه مناسب برای امولسیون های آب/روغن(W/O)می باشد.

این امولسیفایر در نان،  روغنها و مارگارین،  لبنیات،  شیرینی و شکلات استفاده می شود.

 

کاربرد کلی مونوگلیسرید ها Distilled Monoglyceride

- کاهش چربی

- بهبود کیفیت  محصول

- افزایش ماندگاری محصولات

کاربرد مونوگلیسرید در نان و محصولات پخت

- کاهش چربی

- نرمی بافت نان

- افزایش ماندگاری نان و تعویق رتروگراداسیون (بیاتی ) نان

کاربرد مونوگلیسرید در حلواشکری و محصولات مشابه

- جلوگیری از دو فاز شدن محصول

کاربر مونو گلیسرید دربستنی

- افزایش هوادهی بستنی

- بافت مناسب بستنی

- یکی از اجزای استابیلایزر بستنی