(97/11/25)

دارای HLB پایین است درنتیجه مناسب برای امولسیون های آب/روغن(W/O)می باشد.

این امولسیفایر در نان،  روغنها و مارگارین،  لبنیات،  شیرینی و شکلات استفاده می شود.

 

????کاربرد کلی مونوگلیسرید ها Distilled Monoglyceride

- کاهش چربی

- بهبود کیفیت  محصول

- افزایش ماندگاری محصولات

????کاربرد مونوگلیسرید در نان و محصولات پخت

- کاهش چربی

- نرمی بافت نان

- افزایش ماندگاری نان و تعویق رتروگراداسیون (بیاتی ) نان

????کاربرد مونوگلیسرید در حلواشکری و محصولات مشابه

- جلوگیری از دو فاز شدن محصول

????کاربر مونو گلیسرید دربستنی

- افزایش هوادهی بستنی

- بافت مناسب بستنی

- یکی از اجزای استابیلایزر بستنی