کلرید کلسیم یا کلرور کلسیم با کلسیم کلراید به عنوان نگه‌دارنده در انواع تنقلات ، نوشیدنی‌ها ، نوشیدنی‌های ورزشی و موارد خاص وجود دارد.
کلسیم کلراید نه‌تنها از فاسد شدن غذا جلوگیری می‌کند، بلکه کلسیم معدنی ضروری را نیز فراهم می‌کند و کیفیت غذای محصول را افزایش می‌دهد.با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد مقدار بالای سدیم مواد غذایی و عدم مصرف کافی کلسیم، بسیاری از تولیدکنندگان کلرید کلسیم را به‌جای کلرید سدیم یا نمک طعام، به محصولات خود اضافه می‌کنند که طعم آن مقداری شور است.

کلرید کلسیم کمک می‌کند تا کشک  , پنیر را تشکیل دهد و تضمین می‌کند که مواد مغذی از بین نمی‌روند.

انواع پنیرها، از جمله پنیرهای نرم مانند موتزارلا و پنیرهای سخت مانند پنیر چدار ، شامل کلرید کلسیم هستند.

گوجه‌فرنگی کنسرو شده حاوی کلسیم کلراید است که به عنوان یک نگه‌دارنده و بهبود کلی غذا و کیفیت محصول عمل می‌کند.

کلرید کلسیم یا کلرور کلسیم با کلسیم کلراید به عنوان نگه‌دارنده در انواع تنقلات ، نوشیدنی‌ها ، نوشیدنی‌های ورزشی و موارد خاص وجود دارد.
کلسیم کلراید نه‌تنها از فاسد شدن غذا جلوگیری می‌کند، بلکه کلسیم معدنی ضروری را نیز فراهم می‌کند و کیفیت غذای محصول را افزایش می‌دهد.با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد مقدار بالای سدیم مواد غذایی و عدم مصرف کافی کلسیم، بسیاری از تولیدکنندگان کلرید کلسیم را به‌جای کلرید سدیم یا نمک طعام، به محصولات خود اضافه می‌کنند که طعم آن مقداری شور است.

کلرید کلسیم کمک می‌کند تا کشک  , پنیر را تشکیل دهد و تضمین می‌کند که مواد مغذی از بین نمی‌روند.

انواع پنیرها، از جمله پنیرهای نرم مانند موتزارلا و پنیرهای سخت مانند پنیر چدار ، شامل کلرید کلسیم هستند.

گوجه‌فرنگی کنسرو شده حاوی کلسیم کلراید است که به عنوان یک نگه‌دارنده و بهبود کلی غذا و کیفیت محصول عمل می‌کند.