منوی مقالات
عنوان ها

دسته بندی مقالات

جستجوی مقاله

جستجو

فرمولاسیون مواد آرایشی و بهداشتی

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
گلیسیرین.........................................................قسمت وزنی 49/5 گلاب...............
اسید الئیک تجاری.....................................................................قسمت وزنی 56 ..
دی سدیم فسفات........................................................قسمت وزنی 59/2 کربنات سدیم....
..
اجزا قسمت وزنی   صابون مایع         &..
کلسیم فسفات...............................................................قسمت وزنی40 گلیسیرین.....
دی متیل فتالات-------------------------------------------------------------قسمت وزنی 300 الکل طبی..
"فرمول دور کننده پشه و حشرات"   دی متیل فتالات.............................................
"فرمول دور کننده پشه و ضد حشرات (نوع روغنی)"   دی متیل فتالات----------------------------..
استات روی...............................................................قسمت وزنی 5 سدیم تیو سولف..
پیروگالیک اسید...................................................................قسمت وزنی 50 است..
"فرمول رنگ قهوه ای برای مو" پیرو گالیک اسید........................................................
"فرمول رنگ مو" پودر گوگرد رسوبی....................................................................
منو اتانل آمین لوریل سولفات....................................................قسمت وزنی 750 کوکو..
گلیسیرین..........................................................................قسمت وزنی 20 دی..
"فرمول شامپو مایع زلال" منو اتانل آمین لوریل سولفات................................................
"فرمول شامپوی خشک" تالک..........................................قسمت وزنی 400 نشاسته...........
"فرمول شامپوی خشک" تالک......................................................................قسمت..
"فرمول شامپوی مایع شفاف" تری اتانل آمین لوریل سولفات...............................................
"فرمول شامپوی معمولی" منواتانل امین لوریل سولفات...................................................
"فرمول شامپوی موی سر" سدیم لوریل سولفات 30% .......................................................
..
روغن نارگیل........................................................قسمت وزنی 20 اسید الئیک.........
روغن نارگیل......................................................قسمت وزنی 20 ااسید الئیک..........
"فرمول مایع شستشوی دهان"   بنزوئیک اسید--------------------------------------------------..
پودر لباس شویی.......................................................مقدار 3 گرم ایزوپروپیل الکل...
اجزا قسمت وزنی کربن تتراکلرید         &nbs..
"فرمول محلول تمیز کننده اشیا برنجی" استیک اسید.................................................قس..
اسید استیک غلیظ.....................................................قسمت وزنی 12 آب................
صابون پتاس.......................................................................قسمت وزنی 20 تری..
"فرمول محلول تولید کننده حباب در حمام"   تری اتانل آمین الکیل   سولفات...........
..
"فرمول محلول تولید کننده کف" لوریل الکل اتر سولفانه................................................
" فرمول محلول شستشوی دهان برای ضد عفونی و حذف بوی بد "   بوریک اسید----------------------..
تری اتانل آمین..............................................قسمت وزنی 40 اب........................
"فرمول نرم کننده و ضد عفونی کننده پوست دست"   الکل طبی-----------------------------------..
اجزا             قسمت وزنی کربنات سد..
آرد...............................................................قسمت وزنی 70 تری سدیم فسفات......
..
کلسیم هیپو کلریت (ذرات پوشش داده شده با وازلین)................................... قسمت وزنی 16 س..
"فرمول پودر بهداشتی " تالک........................................قسمت وزنی 77/9 نشاسته.........
"فرمول پودر بهداشتی"   استئارات روی----------------------------------------------------قس..
"فرمول پودر بهداشتی برای بچه" اکسید روی..........................................قسمت وزنی 150 ..
استئارات روی---------------------------------------------------------------------------------قسمت وز..
پودر بهداشتی بچه 1 اکسید روی 150 نشاسته برنج 200 تالک ..
"فرمول پودر بوبر"   اکسید روی--------------------------------------------قسمت وزنی 50 ..
پودر بوریک اسید-------------------------------------------------------------------------- 30 قسمت وز..
پودر سیلیس.........................................................قسمت وزنی 5 پودر تالک...........
"فرمول پودر شامپو (شامپو خشک)" سدیم بی کربنات......................................................
پودر صابون معمولی...........................................قسمت وزنی 10 تری سدیم فسفات.......
پشتیبان: اپن کارت فارسی
بازار نانو © 2021