محققان کشورمان با استفاده از فناوري نانو موفق شدند دوام و کارايي آسفالت را در مسيرهاي پرتردد افزايش دهند.

رامين بيات که اين مطالعه را در قالب پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري در دانشگاه آزاد واحد زنجان انجام داده است با بيان اين مطلب در گفت وگو با خراسان افزود: در اين مطالعه اثر مشترک نانورس و الياف پروپيلن بر مشخصات فني آسفالت مورد بررسي آزمايشگاهي قرار گرفت و نتايج مطالعه نشان داد که اضافه کردن اين ۲ افزودني به آسفالت موجب افزايش مقاومت و دوام آسفالت مي شود.

وي ادامه داد: در اين مطالعه، درصد بهينه از مقادير نانو ذرات و الياف براساس «آيين نامه روسازي آسفالت ايران» استخراج و معرفي شد که اين مقادير، ۳ دهم درصد الياف و ۳ دهم درصد نانورس به نسبت وزني آسفالت بود. وي درباره عملکرد نانورس و الياف به کار گرفته شده در آسفالت گفت: نانورس با جذب شدن در قير، مقاومت قير را افزايش مي دهد و الياف هم با جذب شدن در قير، فضاي بين سنگدانه ها را پر مي کند و انسجام بهتري به آسفالت مي دهد.

وي خاطرنشان کرد: در اين تحقيق اثر مشترک اين ۲ ماده بر آسفالت به راهنمايي دکتر محسن زاهدي و راهنمايي هاي دکتر حسن طاهرخاني بررسي و نتايج آن در مجله International Journal of Academic Research سال ۲۰۱۴ و همچنين نشريات داخلي منتشر شده است. بيات گفت: طي رايزني هايي با اداره راه و شهرسازي مقرر شده است اين فناوري در ۲ مسير کشور اجرا شود.