ال آرژنین هیدروکلراید یک مشتق مصنوعی اسید آمینه اساسی ال آرژنین است. فرم نمک هیدروکلراید ال آرژنین است که یک اسید آمینه ضروری در انسان های جوان می باشد. این ماده از گلوکز از طریق قند ملاس استخراج می شود که مورد استفاده گیاهخواران است. آرژینین اسید آمینه پیچیده ای می باشد که اغلب در سایت های فعال در پروتئین ها و آنزیم ها به علت زنجیره جانبی حاوی آمین آن یافت می شود.

 

❇️کاربرد ال آرژنین هیدروکلراید:

 

می تواند از بیماری های قلبی و گردش خون جلوگیری یا درمان کند، از خستگی جلوگیری می کند و سیستم ایمنی را تحریک میکند. همچنین تولید اکسید نیتریک، رفع خستگی، عروق خونی، و درمان آنژین و دیگر مشکلات قلبی عروقی را افزایش می دهد. آرژینین همچنین یک ماده مهم در چرخه اوره و سم زدایی از ضایعات نیتروژنی است. این جزء در بسیاری از پروتئین هاست و بخش مرکزی چرخه اوره است که بصورت یک فرآیند اجازه می دهد تا بدن از نیتروژن بیش از حد دور شود.