تری سدیم سیترات با فرمول شیمیایی Na3C6H5O7 به شکل پودر و یا بلورهای گرانوله سفیدرنگ است. این ترکیب گاهی با عنوان سدیم سیترات نیز گفته می­شود اما در واقع سدیم سیترات به نمک های سه سدیمی سیتریک اسید اطلاق می­شود. این ماده به عنوان نمک طعم و مزه ترش دارد،. باز ضعیفی است و برای ایجاد یک بافر بیولوژیکی پایدار لازم است با اسید سیتریک مورد استفاده قرار گیرد.

این ماده با E331 به عنوان طعم دهنده غذا برای بهبود عطر و طعم و افزایش مدت نگهداری به نوشابه ها و نوشیدنی های انرژی زا افزوده می­شود. بستنی، مربا، شیرینی، پودر شیر، پنیر فرآوری شده، نوشابه های گازدار و ...از دسته موادی هستند که سدیم سیترات به آن­ها افزوده ­می­شود.

سیترات سدیم به عنوان باز مزدوج اسید ضعیف و همچنینی  عامل بافرکننده برای تنظیم اسیدیته و مقاومت در برابر تغییرات PH به محلول ها افزوده می­شود..سدیم سیترات به منظور کنترل اسیدیته در دسرهای ژلاتینی نیز به کار می­رود

سیترات سدیم عامل موثر برای حذف رسوب کربنات از دیگ های بخار و پاک کردن رادیاتور خودروها موثر است.