کراتین ماده ای سهل و الجذب است و به راحتی دفع می شود برای جذب این مکمل استفاده از قندهایی مانند دکستروز و مالتو دکسترین استفاده می شود .
همان گونه که بدن کراتین تولید می کند، این ماده به طور طبیعی در برخی مواد غذایی نیز وجود دارد. کراتین تنها در مکمل ها یافت نمی شود و می توان با مصرف گوشت گاو و ماهی نیز آن را دریافت کرد.