(97/10/02)

روغن پالم از درخت نخل گرفته میشود 
با اینکه یک روغن گیاهی است با بدن سازگار نیست و سبب سکته و گرفتگی عروق میشود .
این روغن در نوتلا ، شکلات صبحانه ، شیر پر چرب ، روغن نباتی و سوخت اتومبیل وجود دارد .