روغن پالم از درخت نخل گرفته میشود. 
با اینکه یک روغن گیاهی است با بدن سازگار نیست و سبب سکته و گرفتگی عروق میشود .
این روغن در نوتلا ، شکلات صبحانه ، شیر پر چرب ، روغن نباتی و سوخت اتومبیل وجود دارد .