در گذشته بيشتر غذاها به‌طور مستقيم از منابع طبيعي توليد و مصرف مي‌شد و اغلب بدون صرف هزينه‌هاي جانبي به دست مصرف‌کننده مي‌رسيد اما امروزه براي تهيه‌ محصولات غذايي در کارخانه‌هاي صنايع از افزودني‌هاي شيميايي و مواد نگهدارنده‌ ضد ميکروبي استفاده مي‌شود. اين ترکيبات نگهدارنده‌ ضد ميکروبي همراه با عمليات اجرايي مناسب نقش مفيدي در تأمين ايمني مواد غذايي دارند. اين مواد همچنين مي‌توانند موجب طولاني‌تر شدن عمر نگهداري مواد غذايي و کاهش ضايعات شوند. مائده افضلي، دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مرکز تفت از اجراي طرح تحقيقاتي در اين زمينه خبر داد. اين همکار طرح، از استفاده نادرست و بي‌رويه از آنتي‌بيوتيک‌ها به‌عنوان عامل اصلي افزايش مقاومت باکتري‌ها به عوامل ضد ميکروب مرسوم و ايجاد گونه‌هاي جديد مقاوم ياد کرد و افزود: افزايش مقاومت باکتري‌ها به مواد آنتي‌بيوتيک به‌عنوان يک مشکل اساسي در سيستم بهداشتي مطرح است. بنابراين توجهات به سمت مواد ضد ميکروبي جديد از جمله نانومواد ضد ميکروبي جلب شده است و امروزه استفاده از آن به‌سرعت در حال پيشروي است. وي ادامه داد: در اين طرح يک نانو ماده‌ ضد ميکروبي جديد جهت استفاده به ‌عنوان ماده‌ نگهدارنده‌ مواد غذايي پيشنهاد شده است. افضلي با تاکيد بر اين که با بهره‌گيري از نتايج اين طرح مي‌توان مواد غذايي را با هزينه کمتر و ايمني بيشتر نگهداري کرد،‌يادآور شد: «نيزين» ماده‌ محافظ طبيعي است که به ‌صورت رايج به‌ عنوان ماده‌ نگهدارنده‌ طبيعي در مواد غذايي استفاده مي‌شود. اين محقق معايب اين ماده را اثر بيشتر بر روي پاتوژن‌هاي گرم مثبت ذکر کرد و گفت: به‌ منظور رفع اين عيب از نانوذره اکسيد منيزيوم استفاده شده تا طيف اثر ضد ميکروبي نيزين افزايش يابد. نيزين با ايجاد منفذ بر روي غشاي سلولي باکتري‌ها ورود نانوذره اکسيد منيزيوم را تسهيل مي‌کند و در اثر فعاليت ضد ميکروبي آن محتويات سلولي بيرون ريخته و سبب مرگ باکتري مي‌شود. وي اضافه کرد: به‌ علاوه، استفاده از اين ماده‌ ضد ميکروبي به همراه حرارت، نفوذپذيري غشاي سلولي باکتري افزايش ‌يافته و خاصيت ضد ميکروبي ماده‌ ضد ميکروب بيشتر نمود پيدا مي‌کند. اين محقق در رابطه با بررسي‌هاي صورت گرفته در اين طرح توضيح داد: در طرح حاضر، اثر ضد ميکروبي نانوذرات اکسيد منيزيم و نيزين در محيط کشت مايع بر باکتري‌هاي اشريشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس بررسي شده است. همچنين اثر ترکيب نانوذرات اکسيد منيزيم و نيزين بر اين باکتري‌ها به‌صورت توأم در محيط شير به روش کلني کانت مطالعه شده است. در نهايت اثر مواد ضد ميکروبي مذکور بر مورفولوژي باکتري‌هاي اشريشيا کلي و استافيلوکوکوس اورئوس به‌وسيله‌ ميکروسکوپ الکتروني مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين تحقيقات حاصل تلاش‌هاي دکتر محبوبه ميرحسيني عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز يزد و مائده افضلي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مرکز تفت است و نتايج آن در مجله‌ Food Control منتشر شد.