بیکربنات آمونیوم (آمونیوم اسید کربنات، آمونیوم هیدروژن کربنات) یک ترکیب غیر آلی به شکل بلور یا گرد متبلور سفید رنگ است که در حرارت 60 درجه سانتیگراد به سرعت تبخیر شده و به آمونیاک، دی اکسید کربن و آب تجزیه می گردد. بیکربنات آمونیوم در حرارت معمولی کاملا پایدار بوده و گاهی نوع تجاری آن حاوی مواد ضدکلوخه ای می باشد. در صورتی که بیکربنات آمونیوم مرطوب باشد در محیطی که قرار دارد به آرامی تبخیر می شود. بیکربنات آمونیوم به عنوان قلیایی کننده و عامل ورآوری(ورآور) استفاده می شود. 

بیکربنات آمونیوم در اثر حرارت تجزیه و به علت تولید و افزایش مقدار آب، خلوص آن پایین میاید.

 

کاربردهای بی کربنات آمونیوم

 

از آنجایی که آمونیوم بی کربنات دارای دو گرید خوراکی و صنعتی است، در اغلب موارد به منظور افزایش کیفیت محصول نهایی به عنوان ماده افزودنی، در صنایع مختلف به کار می رود.

 

1- عامل تخمیر در تولید نان، بیسکوئیت و شیرینی و در نتیجه ترد شدن آن

2- در ترکیب مواد اطفاء حریق

3- در تهیه نمک های آمونیوم

4- در تولید مواد دارویی

5- به عنوان کود و تقویت کننده خاک

6- به عنوان پاک کننده رسوبات